Instellen van willekeurige weergave

Hiermee stelt u de willekeurige weergave in.

Menu Option

Shuffle

Ingestelde waarde

Off

Schakelt willekeurige weergave uit.

On

Geeft de nummers van een album (map) in willekeurige volgorde weer.

OPMERKING
  • De instellingen voor willekeurige weergave zijn alleen beschikbaar wanneer de signaalbron is ingesteld op “Server”.