Indstilling af afspilning i vilkårlig rækkefølge

Dette indstiller til afspilning i vilkårlig rækkefølge.

Option-menu

"Shuffle"

Indstillingsværdi

Off

Deaktiverer afspilning i vilkårlig rækkefølge.

On

Afspiller sangene i et album (mappe) tilfældigt.

BEMÆRK
  • Indstillingerne for afspilning i vilkårlig rækkefølge er kun til rådighed, når indgangen er "Server".