Stille inn avspilling i tilfeldig rekkefølge

Dette stiller inn avspilling i tilfeldig rekkefølge.

Option-menyen

Shuffle

Innstillingsverdi

Off

Deaktiverer avspilling i tilfeldig rekkefølge .

On

Spiller av sangene i et album (mappe) i tilfeldig rekkefølge.

MERK
  • Innstillingene for avspilling i tilfeldig rekkefølge er bare tilgjengelige når inngangen er “Server”.