Inställning slumpvis uppspelning

Detta sätter uppspelningen till slumpvis.

Option-meny

Shuffle

Inställningsvärde

Off

Avaktivera slumpvis uppspelning.

On

Spelar upp låtarna i ett album (mapp) slumpvis.

OBS!
  • Inställningarna för slumpvis uppspelning är endast tillgängliga när ingången är ”Server”.