De kwaliteit van de ontvangst van elke DAB-zenderlabel controleren

Model voor
  • V.K., Europa, Rusland en Australië

U kunt de kwaliteit van de ontvangst van elk DAB-zenderlabel controleren.

Menu Option

Tune AID

  1. Selecteer “TUNER” als de signaalbron.
  1. Druk op de toets TUNER om de DAB-band te selecteren.
  1. Druk op de OPTION-toets.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Tune AID” te selecteren en druk dan op ENTER.
  1. Gebruik de cursortoetsen om het gewenste DAB-zenderlabel te selecteren.
  • De ontvangststerkte van het DAB-kanaallabel wordt aangegeven als waarde van 0 (geen) t/m 100 (beste ontvangst).
  1. Druk op de OPTION-toets.
  • Hiermee is het controleren voltooid.