Kontrollera signalstyrkan för de olika DAB-radiokanalerna

Modell för
  • Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien

Du kan kontrollera signalstyrkan för varje DAB-kanaletikett.

Option-meny

Tune AID

  1. Välj ”TUNER” som ingångskälla.
  1. Tryck på TUNER-knappen för att välja DAB-bandet.
  1. Tryck på OPTION-knappen.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Tune AID” och tryck på ENTER knappen.
  1. Använd markörknapparna för att välja den önskade DAB-kanaletiketten.
  • Mottagningsstyrkan för DAB-kanaletiketten visas i 0 (ingen) till 100 (bästa).
  1. Tryck på OPTION-knappen.
  • Detta avslutar kontrollen.