Kontrol af modtagestyrken for hver DAB-kanal

Model til
  • Storbritannien, Europa, Rusland og Australien

Du kan kontrollere modtagestyrken på hver DAB-kanaletiket.

Option-menu

"Tune AID"

  1. Vælg "TUNER" som indgangskilden.
  1. Tryk på TUNER-tasten for at vælge DAB-båndet.
  1. Tryk på OPTION-tasten.
  1. Brug piletasterne til at vælge "Tune AID" og tryk på ENTER-tasten.
  1. Brug piletasterne til at vælge den ønskede DAB-kanaletiket.
  • Modtagelsesstyrken på DAB-kanalmærket vises fra 0 (ingen) til 100 (bedst).
  1. Tryk på OPTION-tasten.
  • Dette afslutter kontrollen.