Sjekke mottaksstyrke for hver enkelt DAB-kanaletikett

Modell for
  • UK, Europa, Russland og Australia

Du kan sjekke mottaksstyrken for hver enkelt DAB-kanaletikett.

Option-menyen

Tune AID

  1. Velg “TUNER” som inngangskilde.
  1. Trykk på TUNER-knappen for å velge DAB-båndet.
  1. Trykk på OPTION-knappen.
  1. Bruk piltastene til å velge “Tune AID” og trykk på ENTER-knappen.
  1. Bruk piltastene for å velge ønsket DAB-kanaletikett.
  • Mottaksstyrken for DAB-kanaletikett vises som 0 (ingen) til 100 (best).
  1. Trykk på OPTION-knappen.
  • Dette fullfører sjekkpunktene.