Lista över Option-menyer

Följande inställningar är tillgängliga i Option-menyn.

Menypost

Sidan

Volume Trim

Input Trim

Signal info

Format

Sampling

Auto Preset

Clear Preset

FM Mode

Init Scan

Tune AID

Volume Interlock

Auto playback

Repeat

Shuffle

PLL

OBS!
  • Inställningar tillgängliga på Option-menyn varierar beroende på ingångskällan. Endast de menyposter som kan konfigureras visas på frontpanelens display.