Valg af udgangshøjttalerne

Tryk på SPEAKERS A-tasten og/eller SPEAKERS B-tasten for at vælge de højttalere, der skal udsendes til.

Skifter højttalere A eller B TIL/FRA, hver gang der trykkes på den. Du kan kontrollere hvilke højttalere, som er valgt, på frontdisplayet.

  • A: Udsender fra højttalere A.
  • B: Udsender fra højttalere B.
  • A+B: Udsender fra både højttalere A og højttalere B.
  • Off: Udsender ikke fra hverken højttalere A eller B.
BEMÆRK
  • Denne betjening kan også udføres med SPEAKERS på frontpanelet.
  • Uanset højttalervalget sendes der altid lyd ud gennem PRE OUT-stikkene.
  • Hvis højttalerne er tilsluttet med bi-wiring, skal du vælge A+B.
  • Når hovedtelefonerne er tilsluttet, udsendes der ingen lyd fra højttalerne eller PRE OUT-stikkene.