Velge høyttalerutganger

Trykk på SPEAKERS A-knappen og/eller SPEAKERS B-knappen for å velge høyttalere for lyd ut.

Skifter mellom høyttaler A eller B PÅ/AV ved hvert trykk. Du kan kontrollere hvilke høyttalere som er valgt på frontdisplayet.

  • A: Lyden kommer fra høyttaler A.
  • B: Lyden kommer fra høyttaler B.
  • A+B: Lyden kommer fra både høyttaler A og høyttaler B.
  • Off: Det kommer ikke lyd fra verken høyttaler A eller B.
MERK
  • Denne handlingen kan også gjøres med SPEAKERS på frontpanelet.
  • Uansett høyttalervalg sendes lyd alltid ut på PRE OUT-kontaktene.
  • Hvis høyttalerne er tilkoblet med bi-wiring, velg A+B.
  • Hvis hodetelefoner er tilkoblet, kommer det ingen lyd ut av høyttaleren PRE OUT-kontaktene.