Välj utmatande högtalare

Tryck på knappen SPEAKERS A och/eller knappen SPEAKERS B för att välja de högtalare som ska matas ut till.

Växlar mellan högtalare A eller B PÅ/AV varje gång den trycks ner. Du kan kontrollera vilka högtalare som är valda på frontpanelens display.

  • A: Utmatning från högtalare A.
  • B: Utmatning från högtalare B.
  • A+B: Utmatning från både högtalare A och högtalare B.
  • Off: Matar inte ut från vare sig högtalare A eller B.
OBS!
  • Detta kan också göras med SPEAKERS på frontpanelen.
  • Oavsett val av högtalare skickas ljudet alltid ut till PRE OUT-jacken.
  • Om högtalarna är anslutna med dubbelkopplade, välj A+B.
  • När hörlurar är anslutna, skickas inget ljud ut från högtalarna eller PRE OUT-jacken.