Registrering af dit favoritindhold til forudindstillinger

Registrering af dit favoritindhold (medieserversange, internetradiostationer osv.) til forudindstillinger eller 1/2/3-tasterne gør det nemt at genkalde det senere.

Registrering af forudindstilling

"TUNER", "Server", "Net Radio" og visse streamingtjenester kan registreres.

 1. Vælg de radiostationer, som du ønsker at registrere, eller afspil sange eller internetradiostationer.
 1. Tryk på MEMORY-tasten.
 • Forudindstillingsnummeret og indholdet, som skal registreres, vises på frontdisplayet. "Empty" vises, hvis det ikke er registreret.
 1. Tryk på PRESET-tasten og vælg det forudindstillingsnummer, som skal registreres.
 1. Tryk på MEMORY-tasten.
 • De registrerede forudindstillingsnumre og "Memorized" vises.
 • Dette afsluttes registreringen.
BEMÆRK
 • Ved at trykke på MEMORY-tasten i 3 sekunder eller længere kan du registrere tomme forudindstillingsnumre automatisk.
 • For at gå tilbage til den oprindelige skærm uden registrering skal du trykke på RETURN-tasten.
 • Der kan i alt registreres 80 stykker indhold: 40 for "TUNER" og 40 for netværksindhold som fx "Server", "Net Radio" osv.
 • Den type indhold, som kan registeres, varierer muligvis for streamingtjenester og "Net Radio" afhængigt af den valgte radiostation eller tjeneste.

Registrering af en favorit (1/2/3-taster)

"TUNER", "Server", "Net Radio" og visse streamingtjenester kan registreres.

 1. Vælg de radiostationer, som du ønsker at registrere, eller afspil sange eller internetradiostationer.
 1. Tryk på en nummertast (enten 1/2/3) i 3 sekunder eller længere.
 • Hvis der allerede er registreret en favorit, overskrives den.
 • Dette afsluttes registreringen.
BEMÆRK
 • Udover forudindstillinger kan favoritter registreres til hver enkel nummertast.
 • Hvis de ikke kan registreres, vises "Not Available" på frontdisplayet.