Lagre favorittinnhold til forhåndsinnstillinger

Hvis du lagrer favorittinnholdet ditt (sanger på mediaserver, internettradiostasjoner osv.) til en forhåndsinnstilling eller 1/2/3-knappene, er det enkelt å hente det fram igjen.

Lagring av forhåndsinnstilling

TUNER”, “Server”, “Net Radio” og noen strømmetjenester kan lagres.

 1. Velg radiostasjoner, sanger, eller internettradiostasjoner du ønsker å lagre i en forhåndsinnstilling.
 1. Trykk på MEMORY-knappen.
 • Forhåndsinnstillingsnummeret og innholdet som brukes for lagringen vises på frontdisplayet. “Empty” vises hvis ingenting er lagret.
 1. Trykk på PRESET-knappen for å velge forhåndstinnstillingsnummeret for registrering.
 1. Trykk på MEMORY-knappen.
 • Forhåndsinnstillingsnumrene og “Memorized” vises.
 • Dette fullfører registreringen.
MERK
 • Hvis du trykker på MEMORY-knappen i 3 sekunder eller lenger, kan du lagre tomme forhåndsinnstillingsnummer automatisk.
 • Hvis du vil gå tilbake til det opprinnelige skjermbildet uten å lagre, trykker du på RETURN-knappen.
 • Totalt 80 innhold kan lagres: 40 for “TUNER” og 40 for nettverksinnhold som for eksempel “Server”, “Net Radio” osv.
 • Typen innhold som kan lagres kan variere for strømmetjenester og “Net Radio” avhengig av den valgte radiostasjonen eller -tjenesten.

Lagre en favoritt (1/2/3-knapper)

TUNER”, “Server”, “Net Radio” og noen strømmetjenester kan lagres.

 1. Velg radiostasjoner, sanger, eller internettradiostasjoner du ønsker å lagre i en forhåndsinnstilling.
 1. Trykk på en talltast (én av 1/2/3) i 3 sekunder eller lenger.
 • Hvis en favoritt allerede er lagret, overskrives den.
 • Dette fullfører registreringen.
MERK
 • Favoritter kan lagres på hver talltast i tillegg til forhåndsinnstillinger.
 • Hvis de ikke kan registreres, vises “Not Available” på frontdisplayet.