Registrera ditt favoritinnehåll till förinställningar

Om du registrerar ditt favoritinnehåll (låtar från mediaservern, internetradiostationer, osv.) till förinställningar eller till 1/2/3-knapparna är det enkelt att återkalla det senare.

Förinställd registrering

TUNER”, ”Server”, ”Net Radio” och vissa strömningstjänster kan registreras.

 1. Välj de radiostationer som du vill registrera eller spela upp låtar eller internetradiostationer.
 1. Tryck på MEMORY-knappen.
 • Förvalsnumret och det innehåll som ska registreras visas på frontpanelens display. ”Empty” visas om det inte är registrerat.
 1. Tryck på PRESET-knappen och välj förvalsnummer som ska registreras.
 1. Tryck på MEMORY-knappen.
 • De registrerade förvalsnumren och ”Memorized” visas.
 • Detta avslutar registreringen.
OBS!
 • Genom att trycka på MEMORY-knappen i 3 sekunder eller längre kan du registrera tomma förvalsnummer automatiskt.
 • Om du vill gå tillbaka till ursprungsskärmen utan att registrera trycker på RETURN-knappen.
 • Totalt kan 80 innehåll registreras: 40 för ”TUNER” och 40 för nätverksinnehåll som ”Server”, ”Net Radio” osv.
 • Den typ av innehåll som kan registreras kan variera för strömningstjänster och ”Net Radio” beroende på vald radiostation eller tjänst.

Registrera en favorit (1/2/3-knappar)

TUNER”, ”Server”, ”Net Radio” och vissa strömningstjänster kan registreras.

 1. Välj de radiostationer som du vill registrera eller spela upp låtar eller internetradiostationer.
 1. Tryck på en sifferknapp (antingen 1/2/3) i 3 sekunder eller längre.
 • Om en favorit redan är registrerad skrivs den över.
 • Detta avslutar registreringen.
OBS!
 • Förutom förinställningar kan favoriter registreras för varje sifferknapp.
 • Om de inte kan registreras visas ”Not Available” på frontpanelens display.