Grundlæggende betjening af Setup-menuen

For detaljeret konfiguration af funktionerne på produktet. De grundlæggende betjeningsmetoder i menuen Setup er som følger.

  1. Tryk på SETUP-tasten.
  1. Vælg et indstillingselement med piletasterne og tryk på ENTER-tasten.
  • For at gå et niveau tilbage i menuen skal du trykke på RETURN-tasten.
  1. Vælg den ønskede indstilling med piletasterne (e/r).
  1. Tryk på SETUP-tasten.
  • Dette afslutter konfigurationen.