Grundläggande funktioner för Setup-menyn

För detaljerad konfiguration av produktens funktioner. Grundinställningarna för Setup-menyn är som följer.

  1. Tryck på SETUP-knappen.
  1. Välj inställningspost med markörknapparna och tryck på ENTER-knappen.
  • För att gå tillbaka en nivå i menyn trycker du på RETURN-knappen.
  1. Välj önskad inställning med markörknapparna (e/r).
  1. Tryck på SETUP-knappen.
  • Detta avslutar konfigureringen.