Grunnleggende bruk av Setup-menyen

For detaljert konfigurasjon av produktets funksjoner. Grunnleggende betjeningsmetoder for Setup-menyen er som følger.

  1. Trykk på SETUP-knappen.
  1. Velg et innstillingselement med piltastene og trykk på ENTER-knappen.
  • Hvis du vil gå opp et menynivå, trykker du på RETURN-knappen.
  1. Velg ønsket innstilling med piltastene (e/r).
  1. Trykk på SETUP-knappen.
  • Da er konfigurasjonen ferdig.