Grunnleggende bruk av Option-menyen

Du kan konfigurere avspillingsrelaterte funksjoner slik at de passer kilden som for tiden spilles av. Grunnleggende betjeningsmetoder for Option-menyen er som følger.

  1. Trykk på OPTION-knappen.
  1. Velg en innstilling med piltastene og trykk på ENTER-knappen.
  • Hvis du vil gå opp et menynivå, trykker du på RETURN-knappen.
  1. Velg ønsket innstilling med piltastene (e/r).
  1. Trykk på OPTION-knappen.
  • Da er konfigurasjonen ferdig.