Grundläggande funktioner för Option-menyn

Du kan ställa in uppspelningsrelaterade funktioner så att de passar den källa som spelas upp för tillfället. Grundinställningarna för Option-menyn är som följer.

  1. Tryck på OPTION-knappen.
  1. Välj innehåll med markörknapparna och tryck på ENTER-knappen.
  • För att gå tillbaka en nivå i menyn trycker du på RETURN-knappen.
  1. Välj önskad inställning med markörknapparna (e/r).
  1. Tryck på OPTION-knappen.
  • Detta avslutar konfigureringen.