Configureren van het voordisplay

Instellen van de helderheid van het voordisplay

Hiermee kunt u de helderheid van het voordisplay aanpassen. Hoe groter de waarde, hoe helderder het display.

Menu Setup

Display” > “Brightness

Ingestelde waarde

-3 tot 3

OPMERKING
  • Het display wordt gedimd (vergelijkbaar met de instelling “-3”) om het display te beschermen wanneer het product een bepaalde tijd lang niet wordt gebruikt. Het display keert terug naar het normale helderheidsniveau wanneer de afstandsbediening of het voorpaneel wordt gebruikt.

Configureren van het voordisplay om automatisch UIT te gaan

Deze functie stelt de tijd in tot het voordisplay automatisch UIT gaat.

Menu Setup

Display” > “Display Sleep Time

Ingestelde waarde

Off

Het display gaat niet automatisch UIT.

15 minutes

Het product gaat automatisch UIT wanneer het 15 minuten lang niet bediend is.

30 minutes

Het product gaat automatisch UIT wanneer het 30 minuten lang niet bediend is.

OPMERKING
  • Nadat het display UIT is gegaan, gaat het weer AAN wanneer de afstandsbediening of het voorpaneel wordt bediend.