Etunäytön määritys

Etunäytön kirkkauden asetus

Etunäytön kirkkauden säätämistä varten. Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi näyttö.

Setup-valikko

Display” > ”Brightness

Asetusarvo

-3 - 3

HUOM!
  • Näytön kirkkaus himmenee (vastaa asetusta ”-3”), kun tätä tuotetta ei käytetä tietyn aikaa. Näyttö palautuu normaaliin kirkkauteen, kun kauko-ohjainta tai etulevyä käytetään.

Etunäytön määritys kytkeytymään POIS PÄÄLTÄ automaattisesti

Tämä toiminto asettaa ajan, jolloin etunäyttö kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ automaattisesti.

Setup-valikko

Display” > ”Display Sleep Time

Asetusarvo

Off

Ei kytkeydy POIS PÄÄLTÄ automaattisesti.

15 minutes

Kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ automaattisesti, kun tätä laitetta ei käytetä 15 minuuttiin.

30 minutes

Kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ automaattisesti, kun tätä laitetta ei käytetä 30 minuuttiin.

HUOM!
  • POIS PÄÄLTÄ kytkemisen jälkeen näyttö tulee takaisin PÄÄLLE, kun kauko-ohjainta tai etulevyä käytetään.