Konfigurering af frontdisplayet

Indstilling af lysstyrken på frontdisplayet

Til justering af lysstyrken på frontdisplayet. Jo større værdi, desto lysere display.

Setup-menu

"Display" > "Brightness"

Indstillingsværdi

-3 til 3

BEMÆRK
  • Lysstyrken på displayet er dæmpet (svarende til indstillingen "-3") for at beskytte displayenheden, når produktet ikke betjenes i en vis mængde tid. Displayet vender tilbage til dets normale lysstyrke, når fjernbetjeningen eller frontpanelet betjenes.

Konfigurering af frontdisplayet til at slå FRA automatisk

Denne funktion indstiller tiden, indtil frontdisplayet slås automatisk FRA.

Setup-menu

"Display" > "Display Sleep Time"

Indstillingsværdi

Off

Slås ikke automatisk FRA.

15 minutes

Slås automatisk FRA, når produktet ikke har været anvendt i 15 minutter.

30 minutes

Slås automatisk FRA, når produktet ikke har været anvendt i 30 minutter.

BEMÆRK
  • Efter slukning tænder displayet igen, når fjernbetjeningen eller frontpanelet betjenes.