Indstilling af brug af ekstra bas

Aktiverer/deaktiverer Extra Bass. Når Extra Bass er aktiveret, kan du nyde forbedrede baslyde, uanset størrelsen på de forreste højttalere og subwooferens tilstedeværelse eller fravær.

Opsætningsmenu

Speaker” > “Configuration” > “Extra Bass

Indstillinger

Off

Deaktiverer Extra Bass.

On

Aktiverer Extra Bass.

BEMÆRK
Du kan også bruge BASS på fjernbetjeningen til at aktivere/deaktivere Extra Bass.