Automatisk justering af dynamisk område

Indstiller, om det dynamiske område (fra maksimum til minimum) justeres automatisk, når lydstyrken justeres. Når den er indstillet til “On”, bliver dynamikområdet mindre ved lav lydstyrke og bredt ved høj lydstyrke. Det er nyttigt for at lytte til afspilning ved lav lydstyrke om natten.

Funktionsmenu

DSP/Surround” > “Adaptive DRC

Indstillinger

Off

Det dynamiske område justeres ikke automatisk.

On

Justerer automatisk det dynamiske område.