Indstilling af justeringsmetoden for Lipsync-funktionen

Vælger metoden til justering af forsinkelsen mellem video og lyd.

Opsætningsmenu

Sound” > “Lipsync” > “Select

Indstillinger

Manual

Vælg denne indstilling, når du vil justere forsinkelsen mellem video og lydudgang manuelt.

Juster timing for lydudgang i “Adjustment”.

Auto

Justerer forsinkelsen mellem video og lydudgang automatisk, når et tv, der understøtter en automatisk lipsync-funktion, er tilsluttet enheden via HDMI.

Om nødvendigt kan du finjustere timing for lydudgang i “Adjustment”.

BEMÆRK
  • Du kan aktivere/deaktivere Lipsync-funktionen ved hjælp af inputkilder i “Lipsync” i menuen “Option” . For detaljer, se følgende:
  • For detaljer om “Adjustment” i menuen “Setup” se følgende: