Ställer in justeringsmetoden för Läppsynkfunktionen

Väljer metod för att justera fördröjningen mellan utmatningen av ljud och bild.

Setup-menyn

Sound” > ”Lipsync” > ”Select

Inställningar

Manual

Välj det här alternativet när du vill justera fördröjningen mellan utmatningen av ljud och bild manuellt.

Justera utmatningstajmingen för ljud i ”Adjustment”.

Auto

Justerar automatiskt fördröjningen mellan video och ljud när en TV som stöder funktionen för automatisk läppsynk ansluts till receivern via HDMI.

Du kan vid behov finjustera tajmingen för det utmatade ljudet i ”Adjustment”.

OBS!
  • Du kan aktivera/inaktivera Läppsynkfunktionen per ingångskälla i ”Lipsync” i the ”Option”-menyn. För mer information, se följande:
  • För mer information om ”Adjustment” i ”Setup”-menyn se följande: