Stille inn justeringsmetoden for Lipsync-funksjonen

Velger metoden for justering av forsinkelsen mellom video- og audioutgang.

Setup-menyen

Sound” > “Lipsync” > “Select

Innstillinger

Manual

Velg dette alternativet når du ønsker å justere forsinkelsen mellom video- og audioutgang manuelt.

Juster timingen for lydutgang i “Adjustment”.

Auto

Justerer forsinkelsen mellom video- og audioutgang automatisk når en TV som støtter en automatisk lipsync-funksjon er koblet til apparatet via HDMI.

Om nødvendig kan du finjustere lydutgangens timing i “Adjustment”.

MERK
  • Du kan aktivere/deaktivere Lipsync-funksjonen ved inngangskilder i “Lipsync” i “Option”-menyen. For mer informasjon, se følgende:
  • For mer informasjon om “Adjustment” i “Setup”-menyen, se følgende: