Indstilling af startlydstyrken, for når enheden tændes

Indstiller startlydstyrken, for når enheden tændes.

Opsætningsmenu

Sound” > “Volume” > “Initial Volume

Indstillinger

Off

Indstiller niveauet til enhedens lydstyrke, når det sidst blev indtastet i standbytilstand.

Mute

Indstiller enheden til at slå lydudgangen fra.

-80,0 dB til +16,5 dB (0,5 dB trin)
[0,5 til 97,0 (0,5 trin)]

Indstiller niveauet til det angivne lydniveau.

BEMÆRK
  • Denne indstilling virker kun, når lydstyrken er indstillet til en lavere værdi end “Max Volume”. For detaljer om “Max Volume” i menuen “Setup” se følgende: