Dynaamikka-alueen säätö automaattisesti

Valitse, säätääkö laite dynamiikka-aluetta (suurimman ja pienimmän äänenvoimakkuuden välistä eroa) automaattisesti silloin, kun muutat äänenvoimakkuutta. Kun asetukseksi on valittu ”On”, dynamiikka-alue kapenee silloin, kun äänenvoimakkuus on pieni, ja levenee, kun äänenvoimakkuus on suuri. On hyödyllistä kuunnella ohjelmaa hiljaisella äänenvoimakkuudella öisin.

Option-valikko

DSP/Surround” > ”Adaptive DRC

Asetukset

Off

Ei säädä dynamiikka-aluetta automaattisesti.

On

Dynamiikan automaattisäätö.