Automatisch aanpassen van het dynamische bereik

Past het dynamische bereik (van maximum naar minimum) automatisch samen met het volumeniveau aan. Wanneer dit is ingesteld op “On”, wordt het dynamische bereik klein bij een laag volume en groot bij een hoog volume. Dit komt van pas wanneer u 's nachts met een laag volume luistert.

Menu Option

DSP/Surround” > “Adaptive DRC

Instellingen

Off

Het dynamisch bereik wordt niet automatisch aangepast.

On

Past het dynamisch bereik automatisch aan.