Justere dynamisk område automatisk

Stiller inn om dynamisk område (fra maksimum til minimum) justeres automatisk når volumnivået justeres. Når det er satt til “On”, blir det dynamiske området smalt ved lavt volum, og bredt ved høyt volum. Det er nyttig når man lytter til avspillinger på lavt volum om kvelden.

Option-meny

DSP/Surround” > “Adaptive DRC

Innstillinger

Off

Det dynamiske området justeres ikke automatisk.

On

Justerer automatisk det dynamiske området.