Stille inn bruk av Extra Bass

Aktiverer/deaktiverer Extra Bass. Når Extra Bass er aktivert, kan du nyte forbedret basslyd, uansett størrelse på fronthøyttalerne og uansett bruk av subwoofer eller ikke.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > “Extra Bass

Innstillinger

Off

Deaktiverer Extra Bass.

On

Aktiverer Extra Bass.

MERK
Du kan også bruke BASS på fjernkontrollen for å aktivere/deaktivere Extra Bass.