Ställa in användning av Extra Bass

Aktiverar/inaktiverar Extra Bass. När Extra Bass är aktiverad, får du förstärkt basljud, oavsett storleken på framhögtalarna och om det finns eller inte finns en subwoofer.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Extra Bass

Inställningar

Off

Inaktiverar Extra Bass.

On

Aktiverar Extra Bass.

OBS!
Det går också att använda BASS på fjärrkontrollen för aktivera/inaktivera Extra Bass.