Indstil tiden for auto-standby-funktionen

Indstiller mængden af tid for automatisk indstilling af enheden til standbytilstand.

Opsætningsmenu

"System" > "ECO" > "Auto Power Standby"

Indstillinger

Off

Indstiller ikke enheden til standbytilstand.

5 minutes, 20 minutes

Sætter enheden i standby-tilstand, når du ikke har betjent enheden, og enheden ikke har registreret noget indgangssignal i den angivne tid.

2 hours, 4 hours,
8 hours, 12 hours

Sætter enheden i standby-tilstand, når du ikke har betjent enheden i den angivne tid.

BEMÆRK
  • Lige inden enheden går ind i standbytilstand, tæller antallet af sekunder til standbytilstand ned på frontdisplayet.
  • Når "Dimmer" er sat til "-5" (slået fra), er det ikke til at forstå, om strømmen på enheden er sat til at være tændt. Hvis du indstiller "Auto Power Standby" til "Off", skal du være opmærksom på ikke at glemme at slukke for enheden.