Instellen van de hoeveelheid tijd voor de automatische stand-byfunctie

Stelt de tijd in voor het automatisch uit (stand-by) schakelen van het toestel.

Instelmenu (Setup)

System” > “ECO” > “Auto Power Standby

Instellingen

Off

Het toestel wordt niet in de stand-bymodus gezet.

5 minutes, 20 minutes

Het toestel wordt in de stand-bymodus gezet als u het toestel niet bedient en het toestel geen ingangssignaal detecteert gedurende de opgegeven tijd.

2 hours, 4 hours,
8 hours, 12 hours

Het toestel wordt in de stand-bymodus gezet als u het toestel niet bedient gedurende opgegeven tijd.

OPMERKING
  • Net voor het toestel uit (standby) gaat, zal er een aantal seconden worden afgeteld op het display op het voorpaneel.
  • Wanneer de “Dimmer” is ingesteld op “-5”, is het mogelijk dat u denkt dat het toestel uit staat terwijl het in werkelijkheid nog aan staat. Als u “Auto Power Standby” hebt ingesteld op “Off”, moet u niet vergeten het toestel uit te schakelen.