Ställ in väntetid innan automatisk övergång till standby-läge

Anger den tid det tar att försätta enheten i standby-läge automatiskt.

Setup-menyn

System” > ”ECO” > ”Auto Power Standby

Inställningar

Off

Försätter inte enheten i standby-läge.

5 minutes, 20 minutes

Försätter receivern i standby-läge när du inte har utfört någon manövrering på receivern och receivern inte har avkänt någon insignal under den valda tidsperioden.

2 hours, 4 hours,
8 hours, 12 hours

Försätter receivern i standby-läge om receivern inte används under den valda tidsperioden.

OBS!
  • Precis innan enheten övergår till i standby-läge, kommer antalet sekunder till standby-läge räkna ner på frontpanelens display.
  • Om du sätter ”Dimmer” till ”-5” (avslagen) går det inte att se att strömmen till enheten har slagits på. Om du sätter ”Auto Power Standby” till ”Off”, se till att komma ihåg att slå av enheten.