Stille inn tidsrommet for auto-standby-funksjonen

Stiller inn tiden før apparatet går i standby-modus automatisk.

Setup-menyen

System” > “ECO” > “Auto Power Standby

Innstillinger

Off

Setter ikke apparatet i standby-modus.

5 minutes, 20 minutes

Setter apparatet i standby-modus når du ikke har betjent apparatet og apparatet ikke har oppdaget noen inngangssignaler i løpet av den angitte tiden.

2 hours, 4 hours,
8 hours, 12 hours

Setter apparatet i standby-modus når du ikke har betjent apparatet i løpet av en angitt tid.

MERK
  • Rett før apparatet går i standby-modus, telles antallet sekunder til standbymodus ned på frontdisplayet.
  • Hvis “Dimmer” er stilt inn til “–5” (slått av), er det umulig å vite om apparatet er slått på eller ikke. Hvis du stiller inn “Auto Power Standby” til “Off”, pass på at du ikke glemmer å slå av apparatet.