Ajan, jonka kuluttua laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, asetus

Asettaa aikamäärän laitteen asettamiseen valmiustilaan automaattisesti.

SETUP-valikko

System” > ”ECO” > ”Auto Power Standby

Asetukset

Off

Ei aseta laitetta valmiustilaan.

5 minutes, 20 minutes

Ellei laitetta ole käytetty eikä laite ole tunnistanut mitään tulosignaalia valitsemaasi aikaan, laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.

2 hours, 4 hours,
8 hours, 12 hours

Ellei laitetta ole käytetty valitsemaasi aikaan, laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.

HUOM!
  • Juuri ennen kuin laite menee valmiustilaan, sekuntimäärä valmiustilaan näkyy lähtölaskentana etunäytössä.
  • Kun ”Dimmer”-toiminnon arvoksi on asetettu ”-5” (kytketty pois päältä), ei ole mahdolllista, että laitteen virta kytkeytyy päälle. Jos asetat kohdan ”Auto Power Standby” tilaan ”Off”, unohda laitteen sammutus.