Indstilling af informationselementer der skal springes over ved betjening af SELECT/ENTER

Indstiller, hvilke informationselementer der springes over, når du bruger SELECT/ENTER på frontpanelet. Du kan hurtigt vælge den ønskede information ved at bruge denne funktion til at springe over unødvendig information.

Frontdisplaymenu

"Settings" > "Information Skip" > (informationselement)

Indstillinger

Off

Springer ikke over det valgte informationselement.

On

Springer det valgte informationselement over.

BEMÆRK
  • Hvis du indstiller denne funktion for alle informationselementer til "On", vises det første element (standard) på frontdisplayet.