Valg af den indgangsinformation, der vises på frontdisplayet

Frontdisplayet i infovalgtilstanden viser yderligere information relateret til indgangskilden på frontdisplayet.

Tryk på SELECT/ENTER på frontpanelet for at skifte frontdisplayet til infovalgtilstanden. Drej derefter på SELECT/ENTER for at vælge mellem forskellige elementer. Den yderligere information vises under elementet.

Viste elementer varierer afhængigt af inputkilden.

Aktuel inputkilde

Vist element

HDMI

AV

AUDIO

PHONO

TV

DSP-program, Lyddekoder, Udgangskanal, HDMI-status, Zonestatus, Systemstatus

TUNER (FM/AM)

Modtagelse, DSP-program, Lyddekoder, Udgangskanal, HDMI-status, Zonestatus, Systemstatus

(Kun modeller i Storbritannien, Europa og Rusland)
Data fra Radio Data System er også tilgængelige, når enheden er stillet ind på en Radio Data System radiostation . For detaljer, se følgende:

TUNER (DAB)

(Kun modeller i Storbritannien, Europa, Rusland og Australien).
Nærmere oplysninger finder du her:

SERVER

Sang, Kunstner, Album, IP-adresse, Ethernet MAC-adresse, Wi-Fi MAC-adresse, DSP-program, Lyddekoder, Udgangskanal, HDMI-status, Zonestatus, Systemstatus

NET RADIO

Station, IP-adresse, Ethernet MAC-adresse, Wi-Fi MAC-adresse, DSP-program, Lyddekoder, Udgangskanal, HDMI-status, Zonestatus, Systemstatus, Sang, Album

Spotify

Deezer

Spor, Kunstner, Album, IP-adresse, Ethernet MAC-adresse, Wi-Fi MAC-adresse, DSP-program, Lyddekoder, Udgangskanal, HDMI-status, Zonestatus, Systemstatus

musikstreamingtjenester (med afspilningsinformation)

AirPlay

Sang, Kunstner, Album, IP-adresse, Ethernet MAC-adresse, Wi-Fi MAC-adresse, DSP-program, Lyddekoder, Udgangskanal, HDMI-status, Zonestatus, Systemstatus

musikstreamingtjenester (uden afspilningsinformation)

Alexa

MusicCast Link

DSP-program, Lyddekoder, Udgangskanal, HDMI-status, Zonestatus, Systemstatus, IP-adresse, Ethernet MAC-adresse, Wi-Fi MAC-adresse

Bluetooth

USB

Sang, Kunstner, Album, DSP-program, Lyddekoder, Udgangskanal, HDMI-status, Zonestatus, Systemstatus

BEMÆRK
  • Du kan indstille "Information Skip" i "Front Display"-menuen for at springe informationselementer over på frontdisplayet.
  • Når du ikke har betjent SELECT/ENTER i nogle få sekunder, skifter frontdisplayet til indgangsvalgtilstanden automatisk.

Udgangskanal

Information om udgangskanaler (højttalerterminaler og PRE OUT-stik), som aktuelt udsender lyd, vises. Ingen udgang indikeres med et understregningstegn.

HDMI-status

Information om HDMI-indgangsstikkene (tilslutning) og HDMI-udgangsstikket (tilslutning, destination) vises. Ingen tilslutning er angivet med en understregning.

Zonestatus

Information om det zonenummer eller bogstav, som aktuelt er aktiveret, vises. Den deaktiverede zone indikeres med et understregningstegn.

Systemstatus

Den følgende systeminformation vises. Der indikeres et understregningstegn, når den er deaktiveret.

  • ECO: øko-tilstanden er aktiveret.
  • PARTY: partytilstanden er aktiveret.
  • MASTER: enheden er masterenheden for MusicCast-netværket.