Ställa in vilka informationsposter som ska hoppas över när SELECT/ENTER används

Anger vilka informationsposter som ska hoppas över när SELECT/ENTER på frontpanelen använd. Du kan snabbt välja önskad information genom att använda denna funktion för att hoppa över onödig information.

Front display meny

Settings” > ”Information Skip” > (informationspost)

Inställningar

Off

Hoppar inte över vald informationspost.

On

Hoppar över vald informationspost.

OBS!
  • Om du sätter denna funktion för alla informationsposter till ”On”, visas den första posten (standard) på frontpanelens display.