Instellen van informatie-items die moeten worden overgeslagen bij gebruik van SELECT/ENTER

Stelt in welke informatie-items zullen worden overgeslagen bij gebruik van SELECT/ENTER. U kunt snel de gewenste informatie selecteren door deze functie te gebruiken om onnodige informatie over te slaan.

Menu op het display op het voorpaneel

Settings” > “Information Skip” > (informatie-item)

Instellingen

Off

Slaat het geselecteerde informatie-item niet over.

On

Slaat het geselecteerde informatie-item over.

OPMERKING
  • Als u deze functie voor alle informatie-items instelt op “On”, zal het eerste item (standaardinstelling) verschijnen op het display op het voorpaneel.