Stille inn informasjonselementer som skal hoppes over ved betjening med SELECT/ENTER

Stiller inn hvilke informasjonselementer som hoppes over ved betjening av SELECT/ENTER på frontpanelet. Du kan velge den ønskede informasjonen raskt ved å bruke denne funksjonen til å hoppe over unødvendig informasjon.

Frontdisplaymeny

Settings” > “Information Skip” > (informasjonselement)

Innstillinger

Off

Hopper ikke over det valgte informasjonselementet.

On

Hopper over det valgte informasjonselementet.

MERK
  • Hvis du stiller inn denne funksjonen for alle informasjonselementer til “On”, vises det første elementet (standard) på frontdisplayet.