Valg av inngangsinformasjon som vises på frontdisplayet

I infovalgmodusen viser frontdisplayer tilleggsinformasjon om inngangskilden.

Trykk på SELECT/ENTER på frontpanelet for å veksle frontdisplayet til infovalgmodus. Drei SELECT/ENTER for å velge mellom de forskjellige elementene. Tilleggsinformasjonen vises under elementet.

Viste elementer varierer avhengig av inngangskilden.

Nåværende inngangskilde

Vist element

HDMI

AV

AUDIO

PHONO

TV

DSP Program (DSP-program), Audio Decoder (Lyddekoder), Output Channel (Utgangskanal), HDMI Status (HDMI-status), Zone Status (Sonestatus), System Status (Systemstatus)

TUNER (FM/AM)

Reception (Mottak), DSP Program (DSP-program), Audio Decoder (Lyddekoder), Output Channel (Utgangskanal), HDMI Status (HDMI-status), Zone Status (Sonestatus), System Status (Systemstatus)

(Kun modeller for UK, Europa og Russland)
Radio Data System-data er også tilgjengelig når apparatet er stilt inn på en Radio Data System-kringkastingsstasjon. For mer informasjon, se følgende:

TUNER (DAB)

(Kun modeller for UK, Europa, Russland og Australia)
For mer informasjon, se følgende:

SERVER

Song (Sang), Artist (Artist), Album (Album), IP Address (IP-adresse), Ethernet MAC Address (Ethernet MAC-adresse), Wi-Fi MAC Address (Wi-Fi MAC-adresse), DSP Program (DSP-program), Audio Decoder (Lyddekoder), Output Channel (Utgangskanal), HDMI Status (HDMI-status), Zone Status (Sonestatus), System Status (Systemstatus)

NET RADIO

Station (Stasjon), IP Address (IP-adresse), Ethernet MAC Address (Ethernet MAC-adresse), Wi-Fi MAC Address (Wi-Fi MAC-adresse), DSP Program (DSP-program), Audio Decoder (Lyddekoder), Output Channel (Utgangskanal), HDMI Status (HDMI-status), Zone Status (Sonestatus), System Status (Systemstatus), Song (Sang), Album (Album)

Spotify

Deezer

Track (Sang), Artist (Artist), Album (Album), IP Address (IP-adresse), Ethernet MAC Address (Ethernet MAC-adresse), Wi-Fi MAC Address (Wi-Fi MAC-adresse), DSP Program (DSP-program), Audio Decoder (Lyddekoder), Output Channel (Utgangskanal), HDMI Status (HDMI-status), Zone Status (Sonestatus), System Status (Systemstatus)

musikkstrømmetjenester (med avspillingsinformasjon)

AirPlay

Song (Sang), Artist (Artist), Album (Album), IP Address (IP-adresse), Ethernet MAC Address (Ethernet MAC-adresse), Wi-Fi MAC Address (Wi-Fi MAC-adresse), DSP Program (DSP-program), Audio Decoder (Lyddekoder), Output Channel (Utgangskanal), HDMI Status (HDMI-status), Zone Status (Sonestatus), System Status (Systemstatus)

musikkstrømmetjenester (uten avspillingsinformasjon)

Alexa

MusicCast Link

DSP Program (DSP-program), Audio Decoder (Lyddekoder), Output Channel (Utgangskanal), HDMI Status (HDMI-status), Zone Status (Sonestatus), System Status (Systemstatus), IP Address (IP-adresse), Ethernet MAC Address (Ethernet MAC-adresse), Wi-Fi MAC Address (Wi-Fi MAC-adresse)

Bluetooth

USB

Song (Sang), Artist (Artist), Album (Album), DSP Program (DSP-program), Audio Decoder (Lyddekoder), Output Channel (Utgangskanal), HDMI Status (HDMI-status), Zone Status (Sonestatus), System Status (Systemstatus)

MERK
  • Du kan stille inn “Information Skip” i “Front Display”-menyen for å hoppe over informasjonselementer på frontdisplayet.
  • Hvis du ikke betjener SELECT/ENTER i noen sekunder, veksler frontdisplayet til inngangsvalgmodusen automatisk.

Output Channel

Viser informasjon om utgangskanaler (høyttalerterminaler og PRE OUT-kontakter) som sender ut lyd nå. Ingen lyd angis med et understrekingstegn.

HDMI Status

Viser informasjon om HDMI-inngangskontaktene (tilkobling) og HDMI-utgangskontakten (tilkobling, mottaker). Ingen tilkobling indikeres med understrek.

Zone Status

Viser informasjon om sonenummeret eller -bokstaven som for øyeblikket er aktivert. Deaktivert sone angis med et understrekingstegn.

System Status

Viser følgende systeminformasjon. Et understrekingstegn indikerer at noe er deaktivert.

  • ECO: Eco-modus er aktivert.
  • PARTY: Party-modus er aktivert.
  • MASTER: Apparatet er masterenheten i MusicCast-nettverket.