Väljer ingångsinformation som visas på frontpanelens display

Frontpanelens display i infoval-läget visas ytterligare information relaterad till ingångskällan på frontpanelens display.

Tryck på SELECT/ENTER på frontpanelen för att växla frontpanelens display till infoval-läge. Och vrid SELECT/ENTER för att välja mellan olika poster. Ytterligare information visas under posten.

Visade poster kan variera beroende på ingångskälla.

Aktuell ingångskälla

Visade artiklar

HDMI

AV

AUDIO

PHONO

TV

DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

TUNER (FM/AM)

Mottagning, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

(Endast modeller för Storbritannien, Europa och Ryssland)
Radio Data System-data är även tillgängliga när receivern är inställd på en Radio Data System-sändande station. För mer information, se följande:

TUNER (DAB)

(Endast modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien)
För mer information, se följande:

SERVER

Låt, Artist, Album, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

NET RADIO

Station, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus, Låt, Album

Spotify

Deezer

Spår, Artist, Album, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

musikströmningstjänster (med uppspelningsinformation)

AirPlay

Låt, Artist, Album, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

musikströmningstjänster (utan uppspelningsinformation)

Alexa

MusicCast Link

DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress

Bluetooth

USB

Låt, Artist, Album, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

OBS!
  • Du kan sätta ”Information Skip” i menyn ”Front Display” för att hoppa över informationsposter på frontpanelens display.
  • När du inte har använt SELECT/ENTER under några sekunder, kommer frontpanelens display automatiskt att övergå till läget för ingångsval.

Utgångskanal

Information om utgångskanaler (högtalarterminaler och PRE OUT-jack) som för tillfället matar ut ljud visas. Ingen utmatning indikeras med ett understreck.

HDMI-status

Information om HDMI-ingångsjack (anslutning) och HDMI-utgångsjack (anslutning, destination) visas. Ingen anslutning indikeras med en understrykning.

Zonstatus

Information om zonnummer eller -bokstav som används för tillfället visas. Inaktiverad zon indikeras med ett understreck.

Systemstatus

Följande systeminformation visas. Ett understreck visas när den är inaktiverad.

  • ECO: eco-läget är aktiverat.
  • PARTY: party-läget är aktiverat.
  • MASTER: enheten är huvudapparat för MusicCast nätverket.