Lyssna på flerkanalsuppspelningar utan ljudfälteffekter (surrounddekoder)

Enheten aktiverar flerkanalig uppspelning från 2-kanaliga/flerkanaliga källor utan ljudfälteffekter. Detta används när ”SURROUND DECODE” är valt med PROGRAM-knapparna.

Tryck på SUR. DECODE för att välja en surrounddekoder. Varje gång du trycker på SUR. DECODE byts surrounddekodern ut.

Auto

Använder den dekoder som automatiskt är vald med ingångskälla.

DTS Neural: X dekoder är vald för DTS-källor och Dolby Surround dekoder är vald för andra källor. AURO-3D-signalen som skickas av DTS-HD väljs dock inte automatiskt, så du måste manuellt välja ”AURO-3D”.

tDsur

Dolby Surround dekoder.

Expanderar ljudet med en metod optimerad för uppställningen av de installerade högtalarna. Ett riktigt akustiskt rum (inklusive ovanför huvudet) kommer att skapas speciellt när objektbaserat ljud (så som Dolby Atmos innehåll) spelas upp.

Neural:X

DTS Neural:X dekoder.

Expanderar ljudet med en metod optimerad för uppställningen av de installerade högtalarna. Ett riktigt akustiskt rum (inklusive ovanför huvudet) kommer att skapas speciellt när objektbaserat ljud (så som DTS:X innehåll) spelas upp.

AURO-3D

AURO-3D dekoder.

Expanderar ljudet med en metod optimerad för uppställningen av de installerade högtalarna. Se till att välja ”AURO-3D” för att spela upp AURO-3D.

OBS!
  • Vald surrounddekoder kanske inte fungerar för vissa ingångskällor.
  • Vi rekommenderar Dolby Surround när nätverket strömmar Dolby-innehåll.
  • DTS Neural:X dekoder fungerar inte på DTS-signaler vars samplingsfrekvens är över 48 kHz.
  • När Dolby Surrounddekoder eller DTS Neural:X dekodern är vald kommer följande virtuell bearbetning inte att fungera.
  • Virtual CINEMA FRONT
  • Virtual CINEMA DSP