Zonen virran kytkeminen päälle/pois

Vaihda kunkin zonen virta päällä- ja pois päältä-tilojen välillä.

  1. Aseta kauko-ohjaimen zone-kytkin zoneen, jota haluat käyttää.
  1. Paina z.
  • Joka kerran kun painat painiketta, voit kytkeä zonen päälle/pois päältä.
  • Kun zone on kytketty päälle, ”ZONE” palaa etulevyssä.
HUOM!
  • Jos kaikki zonet on kytketty pois päältä, laite kytkeytyy valmiustilaan.
  • Voit vaihtaa zonen tehon ”Front Display”-valikossa vain, kun kohta ”Power Amp Assign” ”Setup”-valikossa on asetettu kohtaan ”ZoneB”.