Grundlæggende betjening af indstillingsmenuen

Udfør følgende grundlæggende procedure for at betjene menuen "Option". Betjen denne menu vist på tv'et med fjernbetjeningen.

  1. Tryk på OPTION.
Tv-skærm
  1. Vælg et element.
  1. Vælg en indstilling.
  1. Tryk på OPTION.
  • Dette afslutter indstillingerne.