Grundläggande funktioner för Option-menyn

Utför följande grundläggande förfarande för att hantera ”Option”-menyn. Manövrerar denna meny som visas på TV:n med fjärrkontrollen.

  1. Tryck på OPTION.
TV-skärm
  1. Välj ett objekt.
  1. Välj en inställning.
  1. Tryck på OPTION.
  • Detta avslutar inställningarna.